FANDOM


Akahigi Kiki SankakuAmaterasu ShieldBody Absorbion
Body Spiling TechniqueByakuganChakra Sensing Technique
ChidoriDanzou JuinjutsuDestroied Axe Fist
Doton Earth DomeDoton Kajūgan no JutsuEnton Kagutsuchi
EruboFlight TechniqueFuton Shinkuka
Futton Komu No JutsuGirochin DoroppuGolem Technique
Harimekarei KaihoHeddo BattoHoshi No Jutsu
Jikudan IdoJinton Genkai Hakuri no JutsuLava Globs
Mind Eye Of KaguraNarutozjazd5kage WikiOkamaitachi
Raiga BomuRaigen RaikochuRaigyaku Suihei
Raiton:KangehikaRaiton No YoroiRanton Reiza Sakatsu
RariattoRasenganRendan Suna Shigure
Samurai Saber TechniqueSeal Cursed Blast ChakraSennin Modo
SharinganSuiton: SujinhekiYosaku Cut
Yōton: Yokai No Jutsu
File:300px-Axe Fist.jpgFile:300px-Cursedsealchakrablast.pngFile:5kage.jpg
File:Akahigi Kiki Sankaku.jpgFile:Amaterasu Shield.pngFile:Body Absorbion.png
File:Body Spliting Technicue.pngFile:Byakugan.jpegFile:Byakugan.png
File:Chakra Sensing Technicue.pngFile:Chidori.jpgFile:Cursed Seal Chakra Blast.jpg
File:Danzou Juinjutsu.pngFile:Doton Earth Dome.pngFile:Doton Kajūgan no Jutsu.png
File:Elblow.pngFile:Enton Kagutsuchi.pngFile:Example.jpg
File:Forum new.gifFile:Futon Shinkuka.pngFile:Futton Komu No Jutsu.jpg
File:Girochin Doroppu.jpgFile:Golem Technicue.pngFile:Heddo Batto.png
File:Hiramekarei Kaiho.jpgFile:Hoshi No Jutsu.jpgFile:Jikukan Ido.jpg
File:Jinton Genkai Hakuri no Jutsu.pngFile:Lava Lava Globs.pngFile:Mind Eye Kagura.png
File:Okamaitachi.jpgFile:Placeholder item.pngFile:Placeholder location.png
File:Placeholder other.pngFile:Placeholder person.pngFile:Raiga Bomu.jpg
File:Raigen Raikochu.jpgFile:Raigyaku Suihei.jpgFile:Raiton Kangehika.jpg
File:Raiton no yoroi.pngFile:Ranton Reiza Sakasu.jpgFile:Rariatto.png
File:Rasengan.pngFile:Rendan Suna Shigure.jpgFile:Samurai Saber Technique.jpg
File:Sennin Modo.pngFile:Sharingan.jpgFile:Suitoon Suiheki.jpg
File:Uderzenie Hiramekarei Kaiho.pngFile:Yijgh.jpgFile:Yosaku Cut.png
File:Yōton Yōkai no Jutsu.png
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.